Været i Bergen

Været i Bergen

Ekstremnedbør i Bergen

I løpet av to måneder høsten 2005, var det to tilfeller av ekstremnedbør i Bergen. Vi har på denne siden gjengitt noen måleresultater fra disse dagene.

14.11.2005-15.11.2005

Nedbørintensitet 14.11.2005

Offisiell måling (fra met.no) på plenen ved «Geofysen» var 61.5mm (fra 13.11.2005 kl. 07:00 til 14.11.2005 kl. 07:00). I samme tidsrom målte vi 54.6mm på taket av «Geofysen».

Nedbørintensitet 15.11.2005

Offisiell måling (fra met.no) på plenen ved «Geofysen» var 88.2mm (fra 14.11.2005 kl. 07:00 til 15.11.2005 kl. 07:00). I samme tidsrom målte vi 64.0mm på taket av «Geofysen».

Nedbørintensitet 14.11.2005 00:00- 15.11.2005 00:00

Figuren viser nedbørintensitet gjennom hele døgnet (fra 14.11.2005 kl. 00:00 til 15.11.2005 kl. 00:00). I dette tidsrommet ble det målt 104.8mm nedbør på taket av «Geofysen».

14.09.2005

Nedbørintensitet 14.09.2005

Den offisielle rekorden på 156,5mm (fra 13.09.2005 kl. 08:00 til 14.09.2005 kl. 08:00) er målt på plenen ved «Geofysen». I samme tidsrom målte vi 132,6mm på taket av «Geofysen».

Se også: