Været i Bergen

Været i Bergen

Finskalavarsel for Bergensområdet (1km oppløsning)

Varselet er for tiden ikke oppdatert.

Kartet viser et modellvarsel for Bergensområdet og gjelder for neste døgn. Tidspunktene er oppgitt i UTC-tid, og det må legges til 1 time for normaltid og 2 timer for sommmertid i Norge.

Varselet presenteres i samarbeid med Belgingur på Island.


Les mer om: