Været i Bergen

Været i Bergen

Temperaturprofil

I et samarbeid mellom Nansensenteret og Geofysisk institutt, blir temperaturprofiler i atmosfæren målt hvert 5. minutt fra tårnet på Geofysen.
Bruk av figurer og data
Nansensenteret oppfordrer til bruk og videreformidling av informasjonen på dette nettstedet, men forutsetter kildehenvising
"Kilde: MTP data fra Nansensenteret og Geofysisk institutt (UiB)" både ved skriftlig og muntlig bruk.

Ved skiftlig bruk skal teksten over inkluderes, samt en lenke til dette nettstedet.

Lufttemperaturen (°C) er gitt for hver 50m, der den aktuelle høyden H(m) er høyden over instrumentet, som står 45 m over havet.

I tabellen til høyre ser du aktuell temperatur, T(C), i hvert nivå, sammen med endringen i temperatur fra nivået under, dT(C). Tallet under tabellen viser endringen i temperatur fra høyde 0m til høyde 1000m.
Øvreste figur: Tidsutviklingen av lufttemperatur for hvert av nivåene 0, 50, 100,..., 1000m over instrumentet for de siste 24 timer.

Nedre figur: Tidsutviklingen av lufttemperatur for de laveste 1000m over instrumentet for de siste 24 timer. Hver farge i fargeskalaen dekker et temperaturintervall på ±0.5 °C, sentrert om hver hele grad.

Temperaturprofilene måles med et MTP-5 instrument som måler passivt i mikrobølgeområdet (ca. 56 GHz) i atmosfæren i retningen sørover fra Geofysisk institutt. Instrumentet er produsert av russiske ATTEX og tilhører G. C. Rieber klimainstitutt ved Nansensenteret i Bergen. Målingene er en del av forskningsprosjektet: "PBL-feedback 191516/V30: Planetary boundary layer feedback in the Earth's Climate System" som er finansiert av NFR. Dataene kan benyttes i ikke-kommersiell bruk, for forespørsel ta kontakt med Igor Ezau ved Nansensenteret.