Været i Bergen

Været i Bergen

Værsjekken

Nedbør i Hordaland

url; ?>
Fargeskala Regnsjekken

Kartet viser et middel av observasjonene for hver kommune siste nedbørsdøgn.

Lufttemperatur i Hordaland

url; ?>
Fargeskala Regnsjekken

Kartet viser temperatur målt 06 UTC (kl. 07.00 i norsk normaltid).

Værsjekken er et prosjekt som ble startet som forskningskampanje høsten 2006 i et samarbeid mellom Utdanningsdirektoratet, Forskningsrådet, met.no og NRK. I dag har over 2700 skoleklasser og private bidratt med sine observasjoner. Databasen omfatter i dag nesten 17000 enkeltobservasjoner bare for Hordaland.

Kilde: www.versjekken.no