Været i Bergen

Været i Bergen

Solposisjon og solbane sett fra Geofysisk institutt

Uten horisont>>

Den øverste stiplede kurven viser solbanen ved sommersolverv, altså solbanen til den lengste dagen i året. Den nederste stiplede kurven viser solbanen ved vintersolverv, som er solbanen til til den korteste dagen i året. Den gule heltrukne kurven viser solbanen i dag, med solposisjonen nå.