Været i Bergen

Været i Bergen

Solskinnstid

Solskinnstid målt på Florida. På den venstre figuren vises tidspunktet for når sola står opp og når den går ned, sett fra tårnet på Geofysisk institutt. På kakediagrammet viser det gule kakestykket hvor lenge sola er oppe. Det mørke kakestykket viser hvor lenge den er nede.

På den høyre figuren viser den første søyla tiden med sol over aktuell horisont gjennom hele dagen. Denne søyla tilsvarer det gule kakestykket på figuren til venstre. Den midterste søyla viser hvor lenge sola har vært oppe til nå. Ved dagens slutt vil denne være lik den venstre søyla. Den høyre søyla er basert på målinger, og viser hvor lenge sola har vært synlig. På en dag med bare overskyet vær, vil denne søyla ikke vises.

Solskinnstid er målt med et Eppley Normal Incidence Pyrheliometer, Modell NIP.